• ชื่อสินค้า : ครีมพญายอ
 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : ครีมพญายอ
 • สารสำคัญ : -
 • ชื่อสินค้า : ครีมไพลจีซาล
 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : ครีมไพลจีซาล
 • สารสำคัญ : -
 • -
 • วันที่ 28.09.2566
 • ครบรอบ 28 ปี
 • -
 • วันที่ 28.09.2566
 • วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 องค์เภสัชกรรม และ บริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด (ร่วมทุนองค์การเภ...
 • "ไทยเฮิร์บ" รับการตรวจประเมินสถาน ที่ผลิตอาหาร โดย...
 • วันที่ 11.09.2566
 • "ไทยเฮิร์บ" รับการตรวจประเมินสถาน ที่ผลิตอาหาร โดย URS วันอัง...
บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด
องค์การเภสัชกรรม ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในการกำกับดูแลของกระทรวงสาธารณสุขหลังจากที่ได้
ประสบความสำเร็จในการผลิตยาแผนปัจจุบันมาแล้ว ได้ทำการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรเพื่อใช้
เป็นยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อย่างต่อเนื่อง และขยายผลการวิจัยแ...อ่านต่อ • Aloe vera
    Lloyd, E. C., B. C. Rodgers, M. Michener and M. S. ...