• ชื่อสินค้า : ครีมพญายอ
 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : ครีมพญายอ
 • สารสำคัญ : -
 • ชื่อสินค้า : ครีมไพลจีซาล
 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : ครีมไพลจีซาล
 • สารสำคัญ : -
 • "ไทยเฮิร์บ" รับการตรวจประเมินสถาน ที่ผลิตอาหาร โดย...
 • วันที่ 11.09.2566
 • "ไทยเฮิร์บ" รับการตรวจประเมินสถาน ที่ผลิตอาหาร โดย URS วันอัง...
 • วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 นางศิรินุช ชีวันพิศาลนุก...
 • วันที่ 25.08.2566
 •   ด้วยความมั่นใจจาก"ไทยเฮิร์บ" วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 นางศิริ...
 • ไทยเฮิร์บ รับรางวัล อย.QUALITY AWARD ปี 2023
 • วันที่ 15.08.2566
 • ไทยเฮิร์บ รับรางวัล อย.QUALITY AWARD ปี 2023
บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด
องค์การเภสัชกรรม ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในการกำกับดูแลของกระทรวงสาธารณสุขหลังจากที่ได้
ประสบความสำเร็จในการผลิตยาแผนปัจจุบันมาแล้ว ได้ทำการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรเพื่อใช้
เป็นยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อย่างต่อเนื่อง และขยายผลการวิจัยแ...อ่านต่อ • Aloe vera
    Lloyd, E. C., B. C. Rodgers, M. Michener and M. S. ...