• ชื่อสินค้า : Garcinia tea
 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : Garcinia tea
 • สารสำคัญ : -
 • ชื่อสินค้า : ถังเช่าผสมสารสกัดชะเอม
 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : ถังเช่าผสมสารสกัดชะเอม
 • สารสำคัญ : ผงถังเช่า 500 มก. สารสกัดชะเอม 50 มก.
 • บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด ร่วมไว้อาลัยน้อมส...
 • วันที่ 14.10.2559
 • น้อมส่งองค์ภูมินทร์มหาราชาสู่สวรรคาลัย ด้วยจิตรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัยแด่...
 • ประวัติประธานคณะกรรมการบริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
 • วันที่ 29.08.2559
 • ชื่อ ศ.ดร. กฤษณา ไกรสินธุ์ เกิด เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2495 การศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิ...
 • ออกบูธแสดงสินค้าในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที...
 • วันที่ 29.08.2559
 • บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานมหกรรสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 13 วันท...
บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด
องค์การเภสัชกรรม ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในการกำกับดูแลของกระทรวงสาธารณสุขหลังจากที่ได้
ประสบความสำเร็จในการผลิตยาแผนปัจจุบันมาแล้ว ได้ทำการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรเพื่อใช้
เป็นยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อย่างต่อเนื่อง และขยายผลการวิจัยแ...อ่านต่อ



 • Senna alata
    Hennebelle, T., B. Weniger, H. Joseph, S. Sahp...