วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 นางศิรินุช ชีวันพิศาลนุกูล ผู้อำนวยการบริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด ได้ต้อนรับ ทีมงานบริหารคุณภาพผลิตภัณฑ์และ ฝ่ายประกันคุณภาพจากองค์การเภสัชกรรม

 
วันที 25.08.2566

 

ด้วยความมั่นใจจาก"ไทยเฮิร์บ"
วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 นางศิรินุช ชีวันพิศาลนุกูล
ผู้อำนวยการบริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด
ได้ต้อนรับ ทีมงานบริหารคุณภาพผลิตภัณฑ์และ
ฝ่ายประกันคุณภาพจากองค์การเภสัชกรรม
เข้าประเมินคุณภาพโรงงานของบริษัทผู้รับจ้างผลิต
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรขององค์การเภสัชกรรม
กลับหน้าหลักข่าวสาร/กิจกรรม
สินค้าตัวต่อไป