กรรมการบริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย

 
วันที 14.12.2560

ชื่อ นายแพทย์เกียรติภูมิ  วงศ์รจิต

ประวัติการศึกษา

- คณะแพทย์ศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- วุฒิบัตรจิตเวชศาสตร์ ร.พ.สมเด็จเจ้าพระยา กรมการแพทย์
- Mental Health Policy and Planning มหาวิทยาลัยลอนดอน
- นักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข
- นักบริหารระดับสูงผู้บริหารการสาธารณสุข (นบส 2)

ตำแหน่งการทำงาน

- ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
- ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา
- รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
-
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
อธิบดี กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

กลับหน้าหลักข่าวสารโปรโมชั่น
หัวข้อต่อไป