"ไทยเฮิร์บ" รับการตรวจประเมินสถาน ที่ผลิตอาหาร โดย URS

 
วันที 11.09.2566
"ไทยเฮิร์บ"
รับการตรวจประเมินสถาน
ที่ผลิตอาหาร โดย URS
วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2566
นายศรายุทธ ศุภอักษร ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด
ได้ต้อนรับ ทีมงานจาก URS ตรวจประเมินสถาน
ที่ผลิตอาหาร ตรวจเชคระบบมาตฐานการผลิต
การประกันคุณภาพ คลังสินค้า บุคคลากร และวิศวกรรม
กลับหน้าหลักข่าวสารโปรโมชั่น
หัวข้อต่อไป