...
 
 • กรรมการบริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
 • วันที่ 14.12.2560
 • ชื่อ หม่อมหลวง ปุณฑริก สมิติ ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ศิลปศาสตรบ...
 • ยาน่ารู้
 • วันที่ 07.09.2560
 • ยาน่ารู้   วารสารของเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ " พบกับบทสั...
 • สนค. กระทรวงพาณิชย์ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตของบร...
 • วันที่ 07.09.2560
 • สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการเพิ่มศักยภาพการตลาดสมุนไพรและผล...
 • รางวัลพัฒนาการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมดีเด่น ปี2560
 • วันที่ 01.09.2560
 • กระทรวงอุตสาหกรรม โดย กรมอุตสากรรม พื้นฐาน และ การเหมืองแร่ ขอมอบรางวัล พัฒนาการโลจิสติกส์อุตสาหก...
 • ฉลองเปิดร้านใหม่ สาขา JJ Mall
 • วันที่ 25.08.2560
 • บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด (บริษัทร่วมทุนขององค์การเภสัชกรรม) จะมีพิธีเปิดศูนย์จำหน่ายผลิตภ...
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างองค์การเภสัชกรรมและบ...
 • วันที่ 08.08.2560
 •    การประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างองค์การเภสัชกรรมและบริษัทร่วมทุน ก้าวสู่ Thailand 4.0 ...
 • บริจาคยาสมุนไพร เพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.สกลน...
 • วันที่ 08.08.2560
 •      บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด กับ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทา...
 • นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเข้าเยี่ยมชม บ...
 • วันที่ 01.08.2560
 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยะรรมมาธิราชร่วมกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กำหนดให้มีการปฏิบัติเสริมทักษะนักศั...
 • ความร่วมมือกับกรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
 • วันที่ 21.06.2560
 • ตามยุทธศาสตร์แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสุนไพร ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔    &...
 • ทั้งหมด : 44 รายการ
 • หน้า
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5